TRÒ CHƠI CÂN NÃO

The Mind Game (2021) (2021)

Nội dung phim

Trò Chơi Cân Não là câu chuyên trở nên nghi can trong một vụ cướp, Thatthai phải cố gắng để chứng minh mình vô tội. Anh tìm đến một người đại trượng phu cùng đội cộng sự đặc trưng để tróc nã bắt những tên tù đọng thực sự.

Xem thêm