TRESE: NGƯỜI BẢO VỆ THÀNH PHỐ

Trese (2021) (2021)

Nội dung phim

Tại Manila, khi các thần thế siêu thốt nhiên tăm tối xâm nhập khắp thế giới tội phạm ngầm, việc giữ giàng tự do dựa vào vào Alexandra Trese. Nhưng một cơn bão sắp kéo đến!

áo quan áo quan

 

áo quan áo quan

 

áo quan áo quan

Xem Phim Trese: Người kiểm soát an toàn tỉnh giấc thành - Trese - Vkool.TV - Ảnh 1

Xem thêm