TẾ CÔNG TRUYỀN KỲ

Final Destiny (2021)

Nội dung phim

Đại bàng tinh của Phật Tổ tự ý xuống trần gian, gây ra bao tội ác. Phật Tổ phái sứ giả Hàng Long đuổi theo, thu phục nó. Một cuộc đấu thảm khốc diễn ra, vô tình tạo nên mối lương duyên của năm trăm năm sau. Nhờ gợi ý của cao tăng, Duyên tìm lại được bạn thân năm xưa Phương Chí Bằng (do Thẩm Chấn Hiên đóng). Anh cũng làm quen và kết oan gia với nữ bộ khoái Tô Nhu (do Thang Lạc Văn đóng). Dần dần, giữa Nhi, Duyên và Nhu hiện ra mối tình tay ba đầy vương vấn. Tuy nhiên, khuông cảnh thái bình của làng quê mau chóng bị đảo lộn khi yêu ma hoành hành. Cũng từ đó, Duyên dần ngộ ra kiếp trước của mình chính là sứ giả Hàng Long. Anh đành gác lại mọi tục niệm ái tình, nỗ lực tu hành, lấy pháp danh Đạo Tế để thay trời hành đạo, xong sứ mạng mà Phật Tổ đã giao phó..

Xem thêm