Tan Học Đừng Vội Về

Don*t Leave After School (2021)

Nội dung phim

Thân là niềm hi vọng của thôn, Phương Học cùng Vệ Lai đến trung học Hương Giang, đôi oan gia mừng cuống lại cùng nhau tái chiến thi vào trường cao đẳng, cùng lúc cùng những người bạn đủ tính cách vượt qua cửa quan đầu tiên của sự trưởng thành

Xem thêm