LUPIN (PHẦN 2)

LUPIN Season 2 (2021)

Nội dung phim

Lupin (Phần 2) bị Hubert và tay sai truy vấn đuổi, Assane hấp tấp tìm kiếm Raoul và có được một bạn bè mới không ngờ đến khi anh sẵn sàng kế hoạch lớn để vạch nai lưng lỗi lầm của Hubert.

Xem thêm