SONG THẾ SỦNG PHI 2

The Eternal Love 2 (2018) (2018)

Nội dung phim

Phim Song Thế Sủng Phi Phần 2 sẽ kể về Mặc Liên Thành (Hình Chiêu Lâm đóng ) một lần nữa gặp Khúc Tiểu Đàn (Lương Khiết đóng), lúc này Khúc Tiểu Đàn chưa gặp được Mặc Liên Thành , cũng không biết số mệnh của mình trong tương lai.Mặc Liên Thành đã mang theo đông đảo ký ức, Mặc Liên Thành một mình chịu đựng Khúc Tiểu Đàn không quen biết mình ,dày vò mình ,lặng lẽ tìm cách khiến Tiểu Đàn nhớ lại và yêu mình như lúc đầu là tiêu chí cần thiết nhất cũng là chấp niệm trong lòng .Mặc Liên Thành Nghĩ với ký ức và với kinh nghiệm ngày xưa ,có thể mở ra Kim Thủ Chỉ nhưng lại không nghĩ tới sai lầm nhỏ bé lại khiến cho hậu quả thật lớn. ​

Xem thêm