10 NĂM YÊU EM

Ten Years Of Love (2014) (2014)

Nội dung phim

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mộ Dung Tuyết Thôn, kể về câu chuyện của bốn người trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học đứng trước công cuộc canh tân khai phóng Thâm Quyến trong những năm 80 thế kỉ trước. mở màn truyện là cái chết của nam chính vị giám đốc giàu có Tiêu Nhiên, là chết vì tai nạn hay còn lí do gì khác? Sau đó truyện quay trở về 10 năm trước... Trên đây là nội dung truyện, trong phim không biết anh hùng Tiêu Nhiên của Đặng Siêu sẽ có kết cục thế nào.
bác bỏ  

Xem thêm