49 NGÀY

49 DAYS (2011)

Nội dung phim

Nội dung: "49 days"  kể câu chuyện một cô gái bị tai nạn liên lạc hôn mê bất tỉnh. Trong 49 ngày, phải có ba người (ngoài người thân) rơi lệ vì cô, cô mới có thể sống lại.
bác bỏ  

Xem thêm