ĐIỀU 15

Article 15 (2019) (2019)

Nội dung phim

Câu chuyện về một sĩ quan cảnh sát ở vùng nông thôn Ấn Độ chống lại cái ác và phân biệt ách thống trị tại đây...

Xem thêm