THẾ GIỚI KHỦNG LONG: TRẠI KỶ PHẤN TRẮNG 3

Jurassic World: Camp Cretaceous Season 3 (2021)

Nội dung phim

Phần 3 tiếp tục tại trại hè phiêu lưu văn minh tại Isla Nublar, sáu bạn teen tuổi teen phải kết đoàn để tồn tại khi lũ khủng long xổng chuồng.

Xem thêm