HAY CHÍNH LÀ ĐỊNH MỆNH?

Y-Destiny (2021)

Nội dung phim

Phim Hay Chính Là Định Mệnh quay vòng vèo câu chuyện về 7 người bạn thân nhất: Sun, Mon, Tue, Puth, Fifth, Masuk và Sat, mỗi người có những tính cách không giống nhau tùy theo ngày sinh và số phận đưa họ đến gặp mặt người thực sự thuộc về mình.

Xem thêm