Góc Khuất Trong Tôi

The Me You Can't See 2021 (2021)

Nội dung phim

The Me You Can’t See, bộ phim được giới thiệu là sẽ “khám phá sức khỏe ý thức và tình cảm nhân loại qua nhiều câu chuyện trên khắp thế giới”.

thê thiếp quan tài thê thiếp

Xuyên suốt The Me You Can’t See sẽ là cuộc trao đổi sâu sắc giữa 2 người hùng chính, đồng thời san sớt về hành trình tranh đấu tư nhân của nhiều khách mời nổi tiếng. nhà phát triển phim cũng đã hợp tác với 14 chuyên gia và doanh nghiệp sức khỏe thần kinh khác nhau, kỳ vọng đem lại cái nhìn mới về bệnh trầm cảm và từ đó hướng đến lối điều trị đúng đắn.

Xem thêm