Siêu 30

Super 30 (2019)

Nội dung phim

Siêu 30 dựa trên cuộc thế của nhà toán học dựa trên Patna, Anand Kumar, người quản lý chương trình Super 30 nức danh dành cho những người thèm khát IIT ở Patna.

Xem thêm