Bệ Hạ Bên Trái Tướng Quân Bên Phải

Emperor or General (2021)

Nội dung phim

Tống Thanh Thanh - một viên chức thực tập tại ngân hàng, có năng lực nghiệp vụ rất tốt, nhưng lại vì bẩm sinh có thực chất khắc tinh, nên chịu đủ mọi gian nan trong cuộc sống. Trong một sự cố ngoài ý muốn, Tống Thanh Thanh bỗng sản xuất thành tiểu thư Tống Thanh Ninh giàu nhất Ninh Quốc, mỗi ngày chỉ cần nghĩ suy phải tiêu tiền như thế nào, nhưng nàng vẫn chưa nếm đủ nụ cười khi sản xuất thành đại tiểu thư thì vì thể chất khắc phu của mình mà bị ban hôn cho tướng quân Giang Cảnh Hoài của Trấn Bắc, đồng thời phải xong nhiệm vụ "khắc phu". Qua nhiều lần chiến đấu với Giang Cảnh Hoài, sau cùng Tống Thanh Thanh gặt hái được tình yêu, tình bạn và trưởng thành, hiểu được phép tắc trong cuộc sống.

hậu phi áo quan hậu phi

 

Xem thêm