CẢNH SÁT Y KHOA

Medical Police (2020)

Nội dung phim

Owen Maestro và Lola Spratt rời bệnh viện, gia nhập lực lượng mật của trọng tâm Kiểm soát Dịch bệnh để dò xét và xoá sổ loại vi-rút chết người lây lan trên toàn cầu.

bác bỏ hậu phi bác bỏ

 

bác bỏ hậu phi bác bỏ

 

bác bỏ hậu phi bác bỏ

Xem Phim Cảnh Sát y học - Medical Police - Vkool.TV - Ảnh 1

Xem thêm