Quốc Gia Chi Bảo

The Coutry Of Rare Treasure (2021)

Nội dung phim

Ở toàn cầu khác, một thiếu nữ ngày ngày chăm lo tu chỉnh các văn vật đã hoá thành hình người, tuy đôi khi mỏi mệt vì bị coi là công cụ, nhưng vẫn luôn kiên trì thăm dò chân tướng của toàn cầu bí linh, đây là cuộc thám hiểm của người làm công Chung Tử Tín ,vô tình lấy được sức mạnh của thợ tu chỉnh và thiếu nữ Sùng Âm cùng nhau chống lại những căn bệnh bị lãng quên.

Xem thêm