Gia Đình Upshaw

The Upshaws (2021)

Nội dung phim

Gia đình người da đen thuộc phân khúc công trạng tại Indiana phấn đấu vì cuộc sống tốt hơn và mái ấm hạnh phúc, và cả day trở với gian nan hàng ngày trong loạt phim hài này.

Xem thêm