SỰ HY SINH THẦM LẶNG

Sarileru Neekevvaru (2020)

Nội dung phim

Một thiếu tá quân đội gặp gỡ cạnh tranh khi giữa nhiệm vụ bảo đảm sự bình yên của giang san khi có gần như thần thế thù địch bên ngoài...

Xem thêm