VẬN MỆNH KỲ DIỆU

Wonderful Fate (2021) (2021)

Nội dung phim

Vận Mệnh Kỳ Diệu kể về Lý Phúc Châu, một người thiếu nữ học tra cổ nhăng nhít quái, thốt nhiên lạc vào nước Vân Lai bần hàn trong thế giới truyện tranh, được người dân nơi đó nhầm tưởng là thiên nữ từ trời giáng nai lưng mà hưởng lễ ngang với thiên tử Vân Dịch. Nàng muốn dùng học thức hời hợt của mình giúp nước Vân Lai phát triển thành giàu mạnh, nhưng lại vô cớ bị cuốn vào nai lưng đấu giữa quốc sư mang dã tâm sôi sục và thiên tử bù nhìn Vân Dịch. Nàng đơn thuần, hiền lành, phát triển thành bánh quy có nhân, rơi vào tình thế khó xử. Do vậy, nàng còn hiểu được chỗ xấu của sự thiếu hiểu biết và tầm quan yếu của học tập.

Xem thêm