qc1

CƠN BÃO ĐỊNH MỆNH

Storm Warning (2007)

Nội dung phim

Một nhóm bạn trẻ tìm cách tránh bão ở một đầm lầy lau sậy um tùm cô quạnh. Nhưng rồi họ nhận ra, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trốn tai họa bão họ gặp tai họa khác còn khủng khiếp hơn, nhân họa.
 

Xem Phim Cơn Bão Định Mệnh - Storm Warning - Vkool.TV - Ảnh 1

Xem thêm