KẾ HOẠCH GIẾT NGƯỜI

Kavacham (2018) (2018)

Nội dung phim

Một sĩ quan cảnh sát từ Vizag bị dồn vào một lối mòn khi những buộc tội sai lạc đổ lên đầu anh ta. Anh ấy có 24 giờ để chứng minh sự vô tội của mình...

Xem thêm