NẾU MỘT NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ĐIỆN

Survival Family (2016)

Nội dung phim

Một này siêu tỉnh thành Tokyo bất chợt phải đương đầu với cuộc sống không điện năng. chẳng thể sử dụng thiết bị, nhà hỗ trợ vững mạnh từ điện hay pin, mọi sinh hoạt của con người vốn đã phụ thuộc vào chúng hoàn toàn bị hủy hoại. Là một phần của cuộc sống như vậy, gia đình nhà Yoshiyuki Suzuki (Fumiyo Kohinata) sẽ ứng phó như thế nào để thích nghi với điều kiện sống mới!? Hãy cùng theo dõi hành trình của họ.
hậu phi  

Xem thêm