TIỂU LÝ PHI ĐAO

The Romantic Swordsman 1995 (1995)

Nội dung phim

Tình yêu là gì? Một đáng đại hiệp Lý tầm Hoan, từng trải trăm trận, hóa gian nan trong tầm tay, nhưng lại vướng vào chữ tình. Đứng nhìn nhân tình đi theo nghĩa huynh mà hối hận suốt đời. Chàng coi nhẹ danh lợi, tuy ba đời làm thám hoa, nhưng vẫn bỏ công danh, bỏ gia tài, phiêu bạc đây đó. Tiếc thay người trong giang hồ không hề tự chủ, chàng hay bị lôi cuống trong ân oán giang hồ, lật mặt thành thù với nghĩa huynh. cuộc thế vì tình vì nghĩa, khổ thay hay bị hiểu lầm...

Xem thêm