Tân Biên Thành Lãng Tử

Edge City Wanderer (2016)

Nội dung phim

Phim Tân Biên Thành Lãng Tử -: Năm đó, Thần Đao Môn môn chủ Bạch Thiên Vũ ở biên thành Hoa Mai Am bị người ta mai phục hại chết, vươn lên là một kì án trong võ lâm. Hai mươi năm sau, Phó Hồng Tuyết vì dò la cái chết của phụ thân, từ Tây Vực trở về Trung Nguyên. song song đó, Diệp Khai (con của Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng) cũng tới biên thành. Hai người trải qua khúc chiết, cuối cùng dò la ra người đứng sau là Mã Không Quần- huynh đệ kết nghĩa của Bạch Thiên Vũ. Con gái Mã Không Quần- Mã Phương Linh là đệ nhất cung nhân trong võ lâm, tính cách vui vẻ. Diệp Khai yêu Mã Phương Linh nhưng Mã Phương Linh lại một lòng hướng về Phó Hồng Tuyết. Ba tình nhân hận dây dư, cuối cùng, Phó Hồng Tuyết không hề con đẻ Bạch Thiên Vũ mà Diệp Khai cũng vật dụng lỗi cho Mã Không Quần, cùng Phó Hồng Tuyết kề vai chiến đấu, trừ ác dương thiện, dọn sạch sẽ ác hại cho võ lâm.

Xem thêm