HOÀNG PHI HỒNG: THIẾT KÊ ĐẤU NGÔ CÔNG

Last Hero In China (1993) (1993)

Nội dung phim

Trong xã hội phong kiến Trung Quốc đang thời kì rối ren, nổi lên các cuộc khởi nghĩa trong đó có "Nghĩa Hòa Đoàn". Bên cạnh đó Phương Tây đang dòm nom trung quốc, coi Trung quốc là một nước béo bở.Không ngờ trong hàng ngũ quan lại mà nơi Hoàng Phi Hồng ở lại có người của " Nghĩa Hòa Đoàn". Chính vì vô tình biết đựoc mưu mô sắm sửa con gái sang nước ngoài. Phim dài đến 105 phút và được giới thiệu vào năm 1993. Và mưu mô bắt cóc người Tây để thả đồng bọn.Vì chính nghĩa Phi Hồng sẽ làm thế nào để ngăn bọn chúng để Trung Quốc bớt loạn.
thê thiếp  

Xem thêm