qc1

NHẤT DẠ KINH HỶ

One Night Surprise 2013 (2013)

Nội dung phim

Phim điện ảnh “One Night Surprise” với sự góp mặt của Phạm Băng Băng chỉ trong 7 ngày đã gom về doanh thu 11 tỷ NDT (hơn 3700 tỷ đồng)

 

Xem Phim Nhất Dạ Kinh Hỷ - One Night Surprise - Vkool.TV - Ảnh 1

Xem thêm