qc1

Ngày Của Chúa

The Day of the Lord (2020)

Nội dung phim

Trong bộ phim kinh dị The Day of the Lord là phân cảnh bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình bị kéo trở lại bóng tối khi một người bạn thỉnh cầu ông giúp đỡ đứa con gái bị quỷ ám.
Nỗi sợ đeo bám dai dẳng khiến con người ta lực cùng sức kiệt trong sự sợ hãi, và ám ảnh.

Phim đi khai thác tâm lý nhân vật và đào sâu cả người xem...Đó chính là thành công  trong loạt phim kinh dị tâm lý năm 2020.

 

Xem thêm
The Day of the Lord ,Ngày Của Chúa