qc1

KHOẢNG CÁCH XÃ HỘI

Social Distance (2020)

Nội dung phim

Quay trong đợt cách ly, loạt phim hợp tuyển dạng tường thuật có góc nhìn vừa u tối vừa hài hước về quá trình mọi người cố gắng duy trì sự kết nối khi xa nhau.

 

 

Xem Phim Khoảng Cách Xã Hội - Social Distance - Vkool.TV - Ảnh 1

Xem thêm