ĐẠI CHIẾN HÀNH TINH KHỈ

War for the Planet of the Apes (2017)

Nội dung phim

War for Planet of the Apes, phần phim vũ khí 3 và cũng là rút cuộc của trilogy Planet of the Apes. tiếp nối phần trước, sau khi quân đội biết sự sinh tồn của xã hội loài khỉ dưới sự chỉ huy của Caesar, họ quyết định đến chống chọi chống lại Caesar, nhóm quân nhân được dẫn đầu bởi một vị tướng tàn bạo. Về phần vị vua khỉ của chúng ta, sau những mất mát của mình, anh ta dần phát triển thành tối tăm hơn, có những suy nghĩ độc đoán hơn về loài người và cách thống lĩnh của mình. số mệnh của hai giống loài này dựa dẫm vào cuộc đấu rút cuộc này!

Xem thêm